Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Quản lý nhân viên mới của Bộ phận Thu hồi nợ qua điện thoại

- Kèm cặp, đào tạo nhân viên mới để nâng cao năng lực

Giám sát và đánh giá hoạt động của nhân viên mới, hỗ trợ đánh giá chất lượng công tác tuyển dụng

- Thống kê, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động của chương trình huấn luyện

- Đánh giá nhân viên mới, đưa ra đề xuất tuyển chọn

- Đảm trách việc cập nhật, vận hành và phản hồi những quy trình và quy định của việc kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn chuyên sâu

- Đảm bảo các hoạt động thu hồi nợ tuân thủ quy định, chính sách và thủ tục đã được phê duyệt

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Đào tạo, Giáo dục hoặc liên quan

- Có kiến thức về Kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ Tài chính & Ngân hàng là một lợi thế

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí đào tạo của các tổ chức Tài chính Ngân hàng

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Candidate Verification Specialist (Chuyên viên định danh ứng viên)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/01/2023

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 10/01/2023

Hồ Chí Minh _Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/01/2023

Operation Manager - Risk Division

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/01/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo Telesales Tài Chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2023

Chuyên Viên Thẩm Đinh/Phê Duyệt Tín Dụng Cấp Cao

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Nhân Viên Thu Phí Thị Trường - Khu Vực Hồ Chí Minh

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Early Call Collections Line Coaching Team Leader - Trưởng Nhóm Đào Tạo Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

Unit Head of Litigation - Trưởng Bộ Phận Tố Tụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Hiệu Suất Xử Lý Nợ Ngoại Bảng

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 15/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.