Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Sắp xếp lịch làm việc của Trưởng phòng bán hàng tại điểm giới thiệu dịch vụ để đảm bảo không có xung đột.

Arrange  Head of POS Department working schedule to ensure there is no clash in it

- Hỗ trợ các thủ tục nhận việc, nghỉ việc, giáng chức, thăng chức và thuyên chuyển nhân viên trong trung tâm

Supporting procedures for onboard, resignation, demotion, promotion and transfer of employee in center

- Sắp xếp cuộc họp cho những nhân viên/bộ phận liên quan trong trường hợp được yêu cầu, sắp xếp phòng họp, ghi nhận biên bản cuộc họp

Arrange meeting for POS Sales– contact required people; book meeting rooms; take meeting minutes… 

- Theo dõi tình hình chung của phòng Bán hàng tại POS & báo cáo cho Trưởng phòng bán hàng tại điểm giới thiệu dịch vụ khi có vấn đề nghiêm trọng xảy ra

Follow up general situation of POS Sales Department & report to Head of POS Department  when serious issues happen

- Theo dõi thị trường hiện tại cũng như doanh số của VPB FC, thu thập thông tin để hỗ trợ Trưởng phòng bán hàng tại điểm giới thiệu dịch vụ khi có yêu cầu 

Follow up current market as well as VPB FC’s sales, gather up information to assist Head of POS when required

- Thông báo cho SS/ ASM chính sách mới, quy định mới, thông báo mới nếu cần

Inform SS/ ASM new policies, regulations, announcement if needed.

- Theo dõi và thanh toán công tác phí của Trưởng phòng bán hàng tại điểm giới thiệu dịch vụ

Follow up Business trip fees and payment of   Head of POS Department

-Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Trưởng phòng bán hàng tại điểm giới thiệu dịch vụ

Undertake other tasks assigned by Head of POS Department

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan

Bachelor’s Degree, major: Business Administration,  Economics or relevant areas 

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí trợ lý, tốt nhất là làm việc cho các tổ chức ngân hàng hoặc tổ chức tài chính

At least 02 years’ experiences at assistant position, preferably working for banking or finance institution

- Kinh nghiệm trong hỗ trợ mạng lưới bán hàng là một lợi thế

Experience in sales network support is a plus

- Hiểu về các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng

Understand of banking products & services

- Kỹ năng giao tiếp và soạn thảo văn bản tốt <Strong verbal, oral & written communication skill>

- Kỹ năng lập kế hoạch và sắp xếp công việc <Planning & organization skill>

- Kỹ năng quản lý thời gian <Time management skill>

- Kỹ năng tổ chức tốt và chi tiết <Well-organized, detailed skill>

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao <Ability to work under high pressure >

- Thành thạo phần mềm Microsoft Office. <Proficiency in Microsoft Office software.>

- Thành thạo cả tiếng Việt và tiếng Anh <Fluency in both Vietnamese & English>.

- Có khả năng chủ động, giao tiếp và đàm phán <Proactive, interpersonal & negotiation skills>

- Chính xác, chú ý đến chi tiết < Accuracy, pay attention to details >

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

B@W Relationship Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 30/04/2023

Hồ Chí Minh - Quản Lý Quan Hệ Đối Tác Kênh Doanh Nghiệp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Nhân Viên Kiểm Soát Kế Toán Tài Chính ( Financial Accounting Control Officer)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

Interpreter with assistant support (Fluently in English and Japanese)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Assistant to SMBC Office (Fluently in English and Japanese)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Telesales Admin Officer

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/04/2023

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUA ĐIỆN THOẠI (DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CÓ SẴN)

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/04/2023

Trưởng Nhóm Quản Lý Thu Hồi Nợ Nội Bảng Bên Thứ Ba

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Senior Compliance Checking Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

TRƯỞNG NHÓM BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI (TELESALE TEAMLEADER)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.