Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

Hỗ trợ đội ngũ bán hàng tại vùng các hoạt động hàng ngày, dự báo số liệu bán hàng cũng như hỗ trợ phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện công việc hàng ngày theo quy trình của công ty.

 • Đảm bảo các giải quyết các vấn đề liên quan đến hành chính, hỗ trợ đúng hạn: theo dõi cuộc họp, mua đồng phục & văn phòng phẩm, bảng châm công.
 • Hỗ trợ các thủ tục nghỉ việc và thuyên chuyển của nhân viên bán hàng
 • Hỗ trợ các thủ tục, thăng chức, giáng chức và thuyên chuyển cho vùng
 • Hỗ trợ & theo dõi việc chuẩn bị tài liệu cho các dự án chính sách bán hàng (nếu có)
 • Chuyển tiếp và theo dõi các trường hợp khiếu nại của khách hàng cho đơn vị liên quan
 • Báo cáo hiệu suất bán hàng hàng ngày cho Trưởng phòng Bán hàng trực tiếp
 • Tham dự các cuộc họp từ xa của quản lý vùng để báo cáo cho Trưởng phòng Bán hàng trực tiếp 
 • Hỗ trợ các thủ tục hành chính nhân sự cho vùng
 • Thực hiện các nhiệm vụ được giao bởi Trưởng phòng Bán hàng trực tiếp

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học
 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí trợ lý/ hành chính hỗ trợ/ nhân sự, tốt nhất là làm việc cho các tổ chức ngân hàng hoặc tổ chức tài chính
 • Kinh nghiệm trong hỗ trợ mạng lưới bán hàng là một lợi thế
 • Kỹ năng giao tiếp tốt 
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Thành thạo phần mềm Microsoft Office. 
 • Có khả năng chủ động, giao tiếp và đàm phán 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân Viên Thu Phí Tài Chính Tại Địa Bàn - Miền Đông

Location: Dong Nai, Binh Thuan, Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong, Binh Phuoc Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/11/2022

Nhân Viên Thu Phí Tài Chính Tại Địa Bàn

Location: Binh Duong Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/08/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.