Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Cung cấp hỗ trợ hành chính chung cho bộ phận bao gồm thiết kế các bài thuyết trình, soạn thảo tờ trình khi có yêu cầu, tổng hợp các báo cáo…
 • Theo dõi và phối hợp các vấn đề liên quan đến hoạt động đào tạo
 • Sắp xếp công tác, lên lịch và điều phối cuộc họp, viết báo cáo sau cuộc họp…
 • Theo dõi và quản lý định biên nhân sự; thực hiện các báo cáo và giấy tờ liên quan theo quy định của công ty
 • Theo dõi tình hình chung của khu vực và báo cáo với Trưởng phòng Kinh Doanh Đối Tác Phân Phối  khi xảy ra sự cố
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học; chuyên ngành QTKD; Kinh tế hoặc các ngành có liên quan
 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí trợ lý/ Hỗ trợ kinh doanh, có kinh nghiệm làm việc cho tổ chức tài chính ngân hàng là lợi thế
 • Khả năng chuẩn bị bài thuyết trình bao gồm biểu đồ, bảng tính, ghi chú và biên bản cuộc họp…
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
 • Khả năng quản lý nhiều nhiệm vụ
 • Thành thạo phần mềm Microsoft Office

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp phát triển đối tác doanh nghiệp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/11/2022

Bancassurance Telesales Team Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/11/2022

Business coordinator (Risk Management Division)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2022

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Bên Thứ Ba

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/11/2022

Nhân viên tư vấn qua điện thoại (data có sẵn, không yêu cầu kinh nghiệm)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 26/09/2022

Nhân Viên Thẩm Định / Phê Duyệt Tín Dụng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 10 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 26/10/2022

Nhân viên thẩm định/phê duyệt tín dụng

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 25/10/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUA ĐIỆN THOẠI (DATA KHÁCH HÀNG CÓ SẴN)

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/09/2022

Business Coordinator - UB Digital Product Development Center

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/10/2022

Senior Risk Portfolio Insights Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.