Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Đảm bảo việc quản trị các hoạt động của bộ phận tuân thủ theo các quy định, chính sách và thủ tục đã được phê duyệt;
 • Kiểm tra các báo cáo/ phân tích được thực hiện bởi trưởng nhóm/các chuyên viên để đảm bảo tính chính xác và phù hợp theo nhu cầu;
 • Xem xét phân tích hiệu suất MTD đối với danh sách phân loại nợ được phân bổ cho các bên thứ ba theo từng phân khúc, phân loại các hợp đồng mới, hợp đồng được giữ lại và hợp đồng được luân chuyển;
 • Trình bày phân tích về các xu hướng, đưa ra nhận xét có giá trị và nêu ra những vấn đề nổi bật cần chú ý tới quản lý;
 • Phân công nhiệm vụ cho trưởng nhóm/chuyên viên về các báo cáo / phân tích thường xuyên và đột xuất để đảm bảo rằng tất cả các báo cáo/ phân tích được cung cấp đúng hạn;
 • Quản lý kết quả thu hồi nợ và phân tích kết quả chuyến thăm/ cuộc gọi từ nhân viên nội bộ và các đối tác để cung cấp cho ban quản lý các báo cáo và phân tích thích hợp, từ đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược xử lý nợ ngoại bảng;
 • Giám sát việc phân bổ hợp đồng hàng tháng cho mỗi kênh;
 • Phân tích vấn đề phát sinh liên quan đến hiệu suất xử lý nợ ngoại bảng, đưa ra hướng xử lý đảm bảo lợi ích chung của Trung Tâm Xử Lý Nợ Ngoại Bảng – Khối Thu Hồi Nợ;
 • Thưc hiện các công việc khác được giao bởi cấp Quản lý.
 • Báo cáo hiệu quả định kỳ
 • Báo cáo về các vấn đề liên quan đến hiệu suất xử lý nợ ngoại bảng nội bộ và đối tác
 • Báo cáo khác về các vấn đề thu hồi nợ phát sinh

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành: Quản trị kinh doanh hoặc liên quan
 • Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm quản lý
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Kỹ năng đàm phán tốt
 • Kỹ năng quản lý con người (huấn luyện, kèm cặp, tạo động lực, đánh giá)
 • Thông thạo cả tiếng Việt & tiếng Anh

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Operation Manager - Risk Division

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/01/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo Telesales Tài Chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2023

Senior Customer Engagement Specialist (Digital Marketing)

Location: Ho Chi Minh Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 28/02/2023

Nhân Viên Thu Phí Thị Trường - Khu Vực Hồ Chí Minh

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Nhân Viên Telesale Bảo Hiểm Sức Khỏe (Data có sẵn, Không tăng ca, Giờ hành chính, 100% Lương thử việc)

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 22/12/2022

Senior Digital Product Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Senior Insurance Product Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Process Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Quản Lý Dự Án Vận Hành / Operations Project Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Business coordinator (Risk Management Division)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.