Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Chịu trách nhiệm đảm bảo vận hành của bộ phận Vận Hành Quản Lý Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Bên Thứ Ba tuân thủ theo quy định của công ty.

- Hỗ trợ đầy đủ cho các công ty thu hồi nợ bên thứ ba nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu.

- Giám sát, theo dõi hiệu suất và tư vấn chiến lược cho các bên thứ ba để cải tiến vấn đề thu nợ.

- Quản lý/ bảo đảm chất lượng khóa đào tạo, tài liệu đào tạo thu hồi nợ cho các Bên thứ ba.

- Hợp tác với phòng ban liên quan nhằm cung cấp thông tin đến các công ty thu hồi nợ bên thứ ba. Đảm bảo tất cả các công ty thu hồi nợ bên thứ ba tuân thủ theo các chính sách công ty và tất cả các hoạt động đều được triển khai và thực hiện hiệu quả.

- Làm việc với các công ty thu hồi nợ bên thứ ba nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động thu hồi nợ, đào tạo nhân viên thu hồi nợ bên thứ ba đáp ứng được các mục tiêu về kinh doanh, tài chính.

- Đảm bảo việc quản trị các hoạt động của bộ phận tuân thủ theo các quy định, chính sách và thủ tục đã được phê duyệt.

- Phối hợp với quản lý cấp trung của các công ty thu hồi nợ bên thứ ba để thống nhất chỉ tiêu, phân bổ hồ sơ hàng tháng.Làm việc hàng tháng với các các công ty thu hồi nợ bên thứ ba để đánh giá về hiệu quả làm việc của tháng trước đó và lên kế hoạch cho tháng sắp đến.

- Theo dõi mức độ bao quát danh mục hồ sơ được phân bổ, đảm bảo toàn bộ hồ sơ phải được viếng thăm và báo cáo chính xác.

- Làm việc hằng tuần với quản lý của các công ty thu hồi nợ bên thứ ba tại từng khu vực về việc thiếu hụt chỉ tiêu ngày và lên kế hoạch bù đắp mức thiếu hụt đó.

- Thực hiện việc viếng thăm để kiểm tra hiệu quả làm việc của các nhân viên thu hồi nợ tại nhà

- Theo dõi và báo cáo tiến độ theo kế hoạch với các công ty thu hồi nợ bên thứ ba.

- Đánh giá hiệu suất làm việc tháng hiện tại của các công ty thu hồi nợ bên thứ ba tại khu vực được phân công, báo động với Trưởng Bộ Phận Quản Lý Đối Tác Chiến Lược Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng và Trưởng phòng về các vấn đề đang phát sinh.

- Quản lý việc phân công công việc nhằm đảm bảo phân công đúng việc,đảm bảo sự liên tục về vận hành.

- Báo cáo hiệu quả định kỳ; các vấn đề liên quan đến hiệu quả của các công ty thu hồi nợ bên thứ ba.

- Báo cáo khác về các vấn đề thu hồi nợ phát sinh.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành: Quản trị kinh doanh hoặc liên quan.

- Ít nhất 5-6 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý thu hồi nợ cho các tổ chức Tài chính-Ngân hàng. 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý đối tác tương tự.

- Hiểu biết sâu sắc về chính sách & quy trình thu nợ của ngân hàng/ công ty tài chính.

- Kỹ năng giao tiếp tốt .

- Kỹ năng đàm phán tốt; giải quyết vấn đề tốt.

- Kỹ năng quản lý con người (huấn luyện, kèm cặp, tạo động lực, đánh giá).

- Tư duy chiến lược; nhạy bén trong kinh doanh, chú ý đến chi tiết.

- Thông thạo cả tiếng Việt & tiếng Anh.

- Thành thạo phần mềm Microsoft Office.

- Làm việc dưới áp lực cao.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Candidate Verification Specialist (Chuyên viên định danh ứng viên)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/01/2023

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 10/01/2023

Hồ Chí Minh _Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/01/2023

Operation Manager - Risk Division

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/01/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo Telesales Tài Chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2023

Chuyên Viên Thẩm Đinh/Phê Duyệt Tín Dụng Cấp Cao

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Nhân Viên Thu Phí Thị Trường - Khu Vực Hồ Chí Minh

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Senior Insurance Product Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Early Call Collections Line Coaching Team Leader - Trưởng Nhóm Đào Tạo Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

Unit Head of Litigation - Trưởng Bộ Phận Tố Tụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.