Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 Quản lý hoạt động của bộ phận xử lý nợ để đảm bảo tất cả các khoản nợ được thu hồi đầy đủ và các quy trình thu hồi này tuân thủ các quy tắc và quy định của VPBFC để đạt được mục tiêu chung của FE CREDIT
- Xây dựng, theo dõi và cải thiện các kế hoạch, chính sách & thủ tục, hiệu suất làm việc của Phòng ban
- Cải thiện quy trình & hệ thống, các công cụ làm việc để có hiệu quả tốt hơn


* Chính sách / thủ tục
- Đảm bảo vận hành cuộc gọi của bộ phận theo các quy định, chính sách và thủ tục đã được phê duyệt
- Xây dựng, phát triển và liên tục đảm bảo hiệu quả của các quy định, chính sách và thủ tục thu hồi nợ
- Đảm bảo việc quản trị các hoạt động của Bộ phận Xử lý nợ ngoại bảng tuân thủ theo các quy định, chính sách và thủ tục đã được phê duyệt;


* Hệ thống / quy trình
- Tham gia phát triển hệ thống & công cụ hỗ trợ cho Bộ phận
- Làm việc chặt chẽ với các phòng ban liên quan để có hệ thống cuộc gọi tốt
- Tham gia xây dựng quy trình thu nợ với các phòng ban liên quan để nâng cao hiệu quả thu nợ


* Hoạt động
- Quản lý 6-8 nhóm xử lý tín dụng qua điện thoại trong các hoạt động hàng ngày bao gồm Mục tiêu, hiệu suất, vi phạm, … để đạt được mục tiêu
- Phân phối trách nhiệm giữa Trưởng nhóm theo trách nhiệm, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể.
- Đánh giá hàng tuần/ tháng về hiệu suất của các nhóm và nâng cao hiệu quả thu hồi nợ
- Đảm bảo hiệu quả làm việc hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng cho danh mục được phân bổ.
- Phát triển và thực hiện các chiến lược mới dựa trên định hướng của Trưởng phòng khi được yêu cầu.
- Phát triển các ý kiến thu hồi nợ hiệu quả nhất dựa trên các phân khúc khách hàng khác nhau, nhóm nợ khác nhau, v.v.
- Nhận ra ngay lập tức bất kỳ trường hợp nào có gian lận và báo cáo cho Trưởng Phòng
- Phối hợp với các nhóm liên quan để giải quyết mọi vấn đề khi có yêu cầu
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các phòng ban
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác khi được yêu cầu


* Quản lý con người
- Quản lý bộ phận & theo dõi về mặt tuyển dụng, đào tạo cũng như động viên tinh thần nhóm để giúp họ đạt được hiệu quả tối đa
- Đưa ra định hướng và đào tạo cần thiết cho các trưởng nhóm
- Thúc đẩy kịp thời và có kế hoạch hành động để tăng hiệu suất cho các nhóm yếu
- Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhân viên tài năng với các phòng ban liên quan


* Báo cáo
- Báo cáo định kỳ về hiệu quả công việc & định biên nhân sự
- Báo cáo về vấn đề hệ thống, vấn đề phân bổ hợp đồng
- Báo cáo đột xuất về vấn đề xử lý nợ ngoại bảng.


* Phạm vi quản lý và địa điểm làm việc: 6-8 trưởng nhóm Call và khoảng 100 nhân viên Call làm tại văn phòng (Tầng 4, Tòa FS, Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội)

Job Requirement

- Tốt nghiệp từ trình độ Đại học.
- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm quản lý các công việc liên quan đến việc tương tác với khách hàng qua điện thoại như: chăm sóc khách hàng, telesales, telemarketing, tổng đài, call center, thu hồi nợ qua điện thoại, xử lý nợ qua điện thoại... với quy mô quản lý 80-100 nhân sự
- Có hiểu biết về chính sách & quy trình quản trị rủi ro/xử lý tín dụng của ngân hàng/ công ty tài chính
- Kỹ năng quản lý nhóm (tuyển dụng, huấn luyện, kèm cặp, tạo động lực, đánh giá)
- Sử dụng thành thạo ứng dụng tin học văn phòng. Tiếng Anh đọc hiểu làm việc.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giám sát bán hàng trực tiếp (Hà Nội/Bắc Giang/Bắc Ninh/Hưng Yên)

Location: Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh, Hung Yen Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2022

Trưởng Nhóm Xử Lý Tín Dụng Qua Điện Thoại (Hà Nội)

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 31/08/2022

TRƯỞNG NHÓM XỬ LÝ NỢ NGOẠI BẢNG TẠI THỰC ĐỊA - HƯNG YÊN/HÀ NỘI/BẮC GIANG/NAM ĐỊNH/VĨNH PHÚC/LẠNG SƠN (THU NHẬP 25-30TR)

Location: Ha Noi, Lang Son, Vinh Phuc, Bac Giang, Hung Yen,... Salary: Competitive Expired Date: 07/09/2022

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

TRƯỞNG NHÓM XỬ LÝ NỢ NGOẠI BẢNG QUA ĐIỆN THOẠI -HÀ NỘI

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Trưởng Bộ Phận Xử Lý Nợ Ngoại Bảng Nội Bô (Miền Bắc)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.