Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1) Chính sách / thủ tục

▪ Đảm bảo vận hành cuộc gọi của bộ phận theo các quy định, chính sách và thủ tục đã được phê duyệt

▪ Xây dựng, phát triển và liên tục đảm bảo hiệu quả của các quy định, chính sách và thủ tục thu hồi nợ

2) Hệ thống / quy trình

▪ Tham gia phát triển hệ thống & công cụ hỗ trợ cho Bộ phận

▪ Tham gia xây dựng quy trình thu nợ với các phòng ban liên quan để nâng cao hiệu quả thu nợ

3) Hoạt động

▪ Quản lý nhóm điện thoại trong các hoạt động hàng ngày bao gồm Mục tiêu, hiệu suất, vi phạm, … để đạt được mục tiêu

▪ Quản lý nhóm xử lý thực địa trong các hoạt động hàng ngày như việc hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch chuyến đi, viếng thăm thực địa

▪ Phân phối trách nhiệm giữa Trưởng nhóm theo trách nhiệm, mục tiêu và nhiệm vụ của họ.

▪ Đánh giá hàng tuần/ tháng về hiệu suất của nhóm xử lý nợ ngoại bảng nội bộ và nâng cao hiệu quả thu hồi nợ

▪ Đảm bảo hiệu quả làm việc hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng cho danh mục được phân bổ.

▪ Phát triển và thực hiện các chiến lược mới dựa trên định hướng của Trưởng phòng khi được yêu cầu.

▪ Phát triển các ý kiến thu hồi nợ hiệu quả nhất dựa trên các phân khúc khách hàng khác nhau, nhóm nợ khác nhau, v.v.

▪ Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các phòng ban

4) Quản lý con người

▪ Quản lý bộ phận & theo dõi về mặt tuyển dụng, đào tạo cũng như động viên tinh thần nhóm để giúp họ đạt được hiệu quả tối đa

▪ Đưa ra định hướng và đào tạo cần thiết cho các trưởng nhóm

▪ Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhân viên tài năng với các phòng ban liên quan

5) Báo cáo

▪ Báo cáo định kỳ về hiệu quả công việc & định biên nhân sự

▪ Báo cáo về vấn đề hệ thống, vấn đề phân bổ hợp đồng

▪ Báo cáo đột xuất về vấn đề xử lý nợ ngoại bảng

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cử Nhân chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh hoặc các ngành có liên quan
 • Ít nhất 3-4 năm làm việc tại vị trí quản lý Thu Hồi Nợ 
 • Hiểu biết về ngành về tài chính tiêu dùng, đặc biệt là lĩnh vực thu hồi nợ
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng đàm phán tốt
 • Tiếng Anh giao tiếp
 • Thành thạo tin học văn phòng

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp phát triển đối tác doanh nghiệp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/11/2022

Bancassurance Telesales Team Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/11/2022

Business coordinator (Risk Management Division)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2022

Trưởng nhóm Telesales

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/10/2022

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Bên Thứ Ba

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/11/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUA ĐIỆN THOẠI (DATA KHÁCH HÀNG CÓ SẴN)

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/09/2022

Business Coordinator - UB Digital Product Development Center

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/10/2022

Senior Risk Portfolio Insights Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/09/2022

Unit Head of Data Warehouse Management

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/10/2022

Nhân Viên Thu Phí Tài Chính Tại Địa Bàn - Miền Đông

Location: Dong Nai, Binh Thuan, Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong, Binh Phuoc Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.