Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Triển khai và giám sát việc huy động vốn từ các tổ chức và doanh nghiệp thuộc Miền Nam của nhóm nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra

Implement and oversee fund mobilization from organizations and enterprises in the South of team to achieve outlined goals and business plan

 • Phát triển, duy trì, chăm sóc và mở rộng mạng lưới các nhà đầu tư tại khu vực miền Nam

Develop, maintain, foster and expand the network of investors in the South

 • Phối hợp chặt chẽ với các Đơn vị khác trong việc phát triển và cung cấp các sản phẩm, danh mục đầu tư phù hợp với những thay đổi và biến động của thị trường về lãi suất, khái niệm mới về sản phẩm,...

Collaborate closely with other Business units in developing and offering the appropriate products, portfolio as well as getting the changes and movements of market on interest rate, new concept of products, etc

 • Hỗ trợ các thành viên của Nhóm trong việc giải quyết các vấn đề của khách hàng

Support team members in handling customers’ inquiries

 • Thực hiện và kiểm tra các báo cáo, tờ trình giao bởi Trưởng Phòng Huy Động Nguồn Vốn – Miền Nam

Prepare and review all reports and documents assigned  by Head of Funding Sales Department – South

 • Tuyển dụng, quản lý và đào tạo nhân viên thuộc Nhóm Huy Động Nguồn Vốn – Miền Nam

Recruit, manage and train all employees of Funding Sales Team – South

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Trưởng Phòng Huy Động Nguồn Vốn – Miền Nam

Undertake other tasks assigned by Head of Funding Sales Department – South

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc cao hơn chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Ngân hàng

Bachelor's Degree or higher in Finance, Business or Banking

 • Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng

At least 04 years’ experience working in Finance, Banking

 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý

At least 02 years of experience in managerial position

 • Kỹ năng quản quản lý kinh doanh và lãnh đạo nhân sự tốt

Good business management and leadership skills

 • Kỹ năng phân tích đánh giá tình huống và giải quyết vấn đề

Analytical skill and solving problem skills

 • Kỹ năng phân tích số liệu

Numerate and analytical ability

 • Quản lý thời gian làm việc tốt

Time management skills

 • Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office

Proficiency in Microsoft Office software

 • Kỹ năng nói và viết tiếng Anh và tiếng Việt tốt

Strong oral & written English & Vietnamese

 • Có hiểu biết và kinh nghiệm về lĩnh vực ngân hàng, tài chính tiêu dùng là một lợi thế

Understanding of banking and consumer finance is a plus

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng Bộ Phận Bán Hàng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp phát triển đối tác doanh nghiệp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG - TELESALE LƯƠNG CAO

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/05/2022

Unit Head of In-House Bancassurance Telesales

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Sales Trainer/ Senior Sales Trainer

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Bancassurance Product Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 22 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

Assistant to Chief of Marketing Officer

Location: Ho Chi Minh Salary: 13 Tr - 17 Tr VND Expired Date: 09/06/2022

Nhân viên Telesale (thu nhập cao, data có sẵn, không yêu cầu kinh nghiệm)

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 20/06/2022

Nhân Viên Telesales (Data Khách Hàng Có Sẵn, Thu Nhập Cao)

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 31/05/2022

Products Development Specialist - POS

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.