Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Kiểm soát dữ liệu và tất cả quy trình liên quan hoạt động thu hồi nợ tại nhà hàng ngày
 • Phát triển và huấn luyện các thành viên nhóm kiểm soát chất lượng, đặc biệt là chuyên viên kiểm soát chất lượng
 • Thiết lập chỉ tiêu công việc năm cho nhóm kiểm soát chất lượng thu hồi nợ tại nhà và quản lý kết quả công việc
 • Chịu trách nhiệm triển khai, phát triển, xem xét và cập nhật quy trình và thủ tục tiêu chuẩn cho cho hệ thống kiểm soát chất lượng
 • Lập báo cáo định kỳ về việc kiểm soát chất lượng thu hồi nợ tại nhà
 • Các công việc khác được giao bởi cấp quản lý

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại Học, chuyên ngành QTKD, Ngân Hàng hoặc các lĩnh vực liên quan
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm kiểm soát chất lượng hoặc các vị trí liên quan
 • Kỹ năng tư duy phân tích
 • Kiến thức Tin Học Văn Phòng tốt
 • Kỹ năng quản lý (huấn luyện, kèm cặp, tạo động lực, đánh giá)

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 10/01/2023

Hồ Chí Minh _Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/01/2023

Operation Manager - Risk Division

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/01/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo Telesales Tài Chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2023

Senior Customer Engagement Specialist (Digital Marketing)

Location: Ho Chi Minh Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 28/02/2023

Senior Insurance Product Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Quản Lý Dự Án Vận Hành / Operations Project Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Early Call Collections Line Coaching Team Leader - Trưởng Nhóm Đào Tạo Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

Unit Head of Litigation - Trưởng Bộ Phận Tố Tụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2022

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Hiệu Suất Xử Lý Nợ Ngoại Bảng

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 15/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.