Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Cung cấp đầy đủ thông tin khách hàng có sẵn trong các hệ thống của FE, công cụ hỗ trợ công việc thu hồi nợ cho các Call/FC của các công ty thu hồi nợ bên thứ ba trong khu vực được phân công

- Hợp tác với các bên thứ ba, nhóm Huấn luyện Thu hồi nợ để tiến hành huấn luyện các Nhân viên thu hồi nợ tại nhà có hiệu suất thấp, để giúp họ cải thiện hiệu suất  theo sự phân công và đồng ý với Trưởng Bộ Phận

- Kiểm tra thực tế Nhân viên thu hồi nợ của công ty thu hồi nợ bên thứ ba để ngăn chặn gian lận trước khi việc phân bổ hợp đồng được thực hiện

- Xem xét các báo cáo viếng thăm hàng ngày của bên thứ ba, đảm bảo rằng tất cả các hợp đồng dưới sự kiểm soát của Nhân viên thu hồi nợ tại nhà đều được viếng thăm, tất cả các hợp đồng tiềm năng đều được tập trung và tất cả các biện pháp thu hồi nợ được thực hiện để cải thiện thu hồi nợ

- Các công việc khác được giao bởi cấp quản lý

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Tối thiểu 2 năm ở  vị trí Trưởng Nhóm , hiểu về các chỉ số đánh giá của thu hồi nợ.

- Kỹ năng quản lý nhóm 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 10/01/2023

Hồ Chí Minh _Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/01/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo Telesales Tài Chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2023

Chuyên Viên Thẩm Đinh/Phê Duyệt Tín Dụng Cấp Cao

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Nhân Viên Thu Phí Thị Trường - Khu Vực Hồ Chí Minh

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Senior Digital Product Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Chuyên viên kiểm soát chất lượng thu hồi nợ tại nhà

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/12/2022

Nhân viên tư vấn qua điện thoại (không yêu cầu kinh nghiệm, data có sẵn)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 10/12/2022

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Bên Thứ Ba

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/12/2022

Quản Lý Phân Khúc Doanh Nghiệp UB/ UB Corporate Segment Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.