Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng và quản ly đội ngũ cá nhân 

- Quản lý doanh số và chỉ tiêu của nhóm

- Đảm bảo các hoạt động của nhóm tuân thủ các chính sách, quy định và tiêu chuẩn của hoạt động cung cấp dịch vụ
- Phối hợp với các đội nhóm khác để giải quyết các vấn đề phát sinh; theo dõi và đề xuất giải pháp nếu có.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính ngân hàng hoặc các lĩnh vực liên quan.
   
 • 2 năm kinh nghiệm (Đại học) hoặc 3 năm kinh nghiệm (Cao đẳng) làm việc trong lĩnh vực bán hàng qua điện thoại sản phẩm ngân hàng,  trong đó ít nhất 06 tháng ở vị trí quản lý
   
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
   
 • Kỹ năng lãnh đạo

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp phát triển đối tác doanh nghiệp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/11/2022

Bancassurance Telesales Team Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/11/2022

Business coordinator (Risk Management Division)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2022

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Bên Thứ Ba

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/11/2022

Nhân viên tư vấn qua điện thoại (data có sẵn, không yêu cầu kinh nghiệm)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 26/09/2022

Nhân Viên Thẩm Định / Phê Duyệt Tín Dụng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 10 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 26/10/2022

Nhân viên thẩm định/phê duyệt tín dụng

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 25/10/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUA ĐIỆN THOẠI (DATA KHÁCH HÀNG CÓ SẴN)

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/09/2022

Business Coordinator - UB Digital Product Development Center

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/10/2022

Senior Risk Portfolio Insights Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.