Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

• Cung cấp đầy đủ thông tin khách hàng có sẵn trong các hệ thống của FE, công cụ hỗ trợ công việc thu hồi nợ cho các bạn Call - tương tác với Field.

• Hợp tác với nhóm Huấn luyện Thu hồi nợ để tiến hành huấn luyện các Nhân viên thu hồi nợ có hiệu suất thấp, để giúp họ cải thiện hiệu suất theo sự phân công và đồng ý với Trưởng Bộ Phận

• Phối hợp kiểm soát chất lượng, tuân thủ quy trình thực hiện của Nhân viên.

• Xem xét các báo cáo hàng ngày, đảm bảo rằng tất cả các hợp đồng tiềm năng đều được tập trung và tất cả các biện pháp thu hồi nợ được thực hiện để cải thiện thu hồi nợ

• Phối hợp nhân sự trong việc tuyển dụng, đào tạo

• Các công việc khác được giao bởi cấp quản lý

Job Requirement

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Quản lý nhóm call center (huấn luyện, kèm cặp, tạo động lực, đánh giá)

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Quản lý thời gian hiệu quả

Sử dụng thành thạo ứng dụng tin học văn phòng

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Bên Thứ Ba

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/11/2022

Nhân viên tư vấn qua điện thoại (data có sẵn, không yêu cầu kinh nghiệm)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 26/09/2022

Nhân Viên Thẩm Định / Phê Duyệt Tín Dụng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: 10 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 26/10/2022

Nhân viên thẩm định/phê duyệt tín dụng

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 25/10/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUA ĐIỆN THOẠI (DATA KHÁCH HÀNG CÓ SẴN)

Location: Ho Chi Minh Salary: 6 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/09/2022

Nhân Viên Nhắc Phí Quá Hạn Qua Điện Thoại - Tân Bình HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Chuyên viên Kiểm Soát Chất Lượng Cuộc Gọi Thu Hồi Nợ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/02/2023

Chuyên Viên Xử Lý Tín Dụng & Quy Trình Vận Hành

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 28/02/2023

Trưởng Bộ Phận Xử Lý Tín Dụng - Nhóm Pháp Lý

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Competitive Expired Date: 31/10/2022

Hồ Chí Minh _Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Ngoại Bảng Qua Điện Thoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.