Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

- Quản lý hoạt động nhóm12-15 nhân viên
- Đảm bảo hoàn thành Chỉ tiêu công việc
- Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên
- Khởi động các kế hoạch thu hồi nợ tại nhà
- Đảm bảo các hoạt động Thu hồi nợ tuân thủ theo các quy định, chính sách và thủ tục đã được phê duyệt
- Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề được chuyển tiếp lên
- Tham gia quan sát xử lý các trường hợp vi phạm
- Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên
- Kèm cặp nhân viên mới
- Huấn luyện cho nhân viên kém

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Luật, QTKD hoặc các ngành khác liên quan
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thu hồi nợ tại nhà và 6 tháng vị trí Trưởng Nhóm Sơ Cấp
- Kỹ năng quản lý con người (đào tạo, huấn luyện, tạo động lực, đánh giá,…)
- Giao tiếp tốt
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
- Sử dụng thành thạo ứng dụng tin học văn phòng
- Khả năng làm việc áp lực cao

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.