Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

*Chính sách/Thủ tục:

Xây dựng, phát triển và liên tục đảm bảo hiệu quả của các quy định, chính sách và thủ tục thu hồi nợ
Đảm bảo việc quản trị các hoạt động của bộ phận tuân thủ theo các quy định, chính sách và thủ tục đã được phê duyệt


*Hệ thống/Quy trình:

Tham gia vào việc phát triển hệ thống và các công cụ hỗ trợ cho bộ phận
Làm việc chặt chẽ với các phòng ban liên quan để có hệ thống tốt


*Vận Hành:

Lãnh đạo, giám sát và quản lý Đơn vị tố tụng đảm bảo đáp ứng các mục tiêu và đảm bảo quản lý nguồn lực hiệu quả
Lập kế hoạch phát triển bộ phận bao gồm các headcount trong nội bộ và mở rộng mạng lưới của bên thứ ba để đáp ứng các nhu cầu sắp tới và đóng góp vào hiệu quả thu hồi nợ
Quyết định số lượng hợp đồng cần can thiệp bằng biện pháp tố tụng hàng tháng dựa trên việc xem xét các báo cáo về danh mục, nguồn lực có sẵn của nội bộ, thuê ngoài và ngân sách đã được phê duyệt
Phối hợp với các phòng ban về việc cung cấp các tài liệu cần thiết cho quá trình tố tụng
Làm việc với các công ty thu hồi nợ bên thứ ba để phân bổ hợp đồng & hiệu suất hàng tháng
Ghé thăm các công ty thu hồi nợ bên thứ ba để kiểm tra hiệu suất của họ và đề xuất điều chỉnh phân bổ
Cập nhật lên Trưởng phòng & đơn vị khác trong bộ phận với những thay đổi về luật và thủ tục tố tụng


*Quản lý nhân sự:

Đảm bảo các thông điệp từ FE được truyền thông đầy đủ đến nhân viên
Quản lý việc phân công công việc nhằm đảm bảo phân công đúng việc, đảm bảo sự liên tục về vận hành
Huấn luyện và phát triển đội ngũ nhằm bảo đảm sự hiệu quả và liên tục cải thiện hiệu suất


*Báo cáo:

Báo cáo hiệu quả định kỳ
Báo cáo về các vấn đề liên quan đến hiệu quả của các công ty thu hồi nợ bên thứ ba
Báo cáo khác về các vấn đề thu hồi nợ phát sinh.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật. Có chứng chỉ luật sư là lợi thế
 • Ít nhất 5-6 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý thu hồi nợ cho các tổ chức Tài chính-Ngân hàng; 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương.
 • Hiểu biết sâu sắc về chính sách & quy trình thu nợ của ngân hàng/ công ty tài chính
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Kỹ năng đàm phán tốt
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
 • Kỹ năng quản lý con người (huấn luyện, kèm cặp, tạo động lực, đánh giá)
 • Tư duy chiến lược
 • Sự nhạy bén trong kinh doanh
 • Chú ý đến chi tiết
 • Thông thạo cả tiếng Việt & tiếng Anh
 • Thành thạo phần mềm Microsoft Office

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Operation Manager - Risk Division

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/01/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo Telesales Tài Chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/01/2023

Senior Customer Engagement Specialist (Digital Marketing)

Location: Ho Chi Minh Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 28/02/2023

Nhân Viên Thu Phí Thị Trường - Khu Vực Hồ Chí Minh

Location: Ho Chi Minh Salary: 12 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 30/12/2022

Nhân Viên Telesale Bảo Hiểm Sức Khỏe (Data có sẵn, Không tăng ca, Giờ hành chính, 100% Lương thử việc)

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 22/12/2022

Senior Digital Product Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Senior Insurance Product Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Process Management Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/01/2023

Quản Lý Dự Án Vận Hành / Operations Project Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Business coordinator (Risk Management Division)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.