Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

News

[FE CREDIT] Mở khóa bản thân (Phần 3)

Phần thứ ba và cũng là phần cuối cùng của chủ đề ‘Mở khóa bản thân’, FE CREDIT sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn các kỹ năng tiếp theo để ‘nâng cấp’ bản thân lên phiên bản cao cấp hơn nhé.

View detail

[FEED YOURSELF] Mở khóa bản thân (Phần 2)

Tiếp nối với phần đầu tiên của chủ đề ‘Mở khóa bản thân’, FE CREDIT sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn về các kỹ năng tiếp theo để ‘nâng cấp’ bản thân lên phiên bản cao cấp hơn nhé.

View detail

[FEED YOURSELF] Mở khóa bản thân (Phần 1)

Tiếp nối với chủ đề về các phòng ban, lần này FE CREDIT sẽ chia sẻ cho các bạn những kỹ năng mềm cần thiết lấy từ kiện hàng ‘Mở khóa bản thân’ để nâng cấp chính bản thân mình lên một cấp độ tốt hơn nhé.

View detail

[FEED YOURSELF] Giải mã các phòng ban của tổ chức (Phần 4)

Trong tập này, FE CREDIT sẽ giới thiệu với bạn phòng ban Marketing thông qua công việc của một Giám Đốc Marketing nhé!

View detail

[FEED YOURSELF] Giải mã các phòng ban của tổ chức (Phần 3)

Tiếp nối 2 tập trước về chủ đề ‘Giải mã các phòng ban của tổ chức’ của serie ‘Feed Yourself’, trong phần 3 này, FE CREDIT sẽ giới thiệu với bạn phòng ban Công Nghệ Thông Tin (CNTT) thông qua công việc của một Giám Đốc CNTT nhé!

View detail

[FEED YOURSELF] Giải mã các phòng ban của tổ chức (Phần 2)

Ở tập trước, FE CREDIT đã giới thiệu cho bạn về phòng ban Tài Chính thông qua công việc của một Giám Đốc Tài Chính. Trong tập này, FE CREDIT sẽ đi đến phòng ban Nhân Sự nhé!

View detail

[FEED YOURSELF] Giải mã các phòng ban của tổ chức (Phần 1)

Tiếp nối với 2 tập đầu tiên trong serie ‘Feed Yourself’, hôm nay FE CREDIT sẽ tiếp tục với chủ đề mới ‘Giải mã các phòng ban của tổ chức’. Đối với mỗi tổ chức sẽ có rất nhiều phòng ban với các chức năng khác nhau, trong chủ đề này FE CREDIT sẽ nói về 4 bộ phận cơ bản mà ở doanh nghiệp nào cũng có. Bắt đầu sẽ là phòng ban Tài chính.

View detail

FE CREDIT nỗ lực vì khách hàng trong bối cảnh khó khăn chung

Hàng loạt chương trình và chính sách đã được FE CREDIT áp dụng nhằm chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh và đồng hành cùng người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

View detail

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.