Điều khoản và điều kiện

Chúng tôi rất hoan nghênh việc các ứng viên được giới thiệu làm việc qua hệ thống CareerBuilder Talent Referral. Chương trình giới thiệu ứng viên và các điều khoản có liên quan được hiểu là thoả thuận được đồng ý bởi các bên. Nếu có bất kỳ xung đột nào xảy ra, các điều kiện và điều khoản như sau sẽ được áp dụng.

• Tất cả nhân viên đều có thể tham gia chương trình Giới thiệu ứng viên, trừ các vị trí lãnh đạo cấp cao (CEO, Giám đốc điều hành), trưởng phòng và các nhân viên thuộc bộ phận tuyển dụng.

• Chỉ khi ứng viên được giới thiệu ứng tuyển thành công cho các vị trí làm việc toàn thời gian và ký hợp đồng dài hạn thì người giới thiệu mới đủ điều kiện nhận thưởng.

• Ứng viên được giới thiệu phải đồng ý tham gia làm việc trong vòng 1 tháng kể từ ngày được giới thiệu.

• Người giới thiệu phải được sự chấp thuận của ứng viên trước khi giới thiệu họ qua hệ thống CareerBuilder Talent Referral và bản thân ứng viên cần hiểu rõ họ đang được giới thiệu làm việc thông qua hệ thống CareerBuilder Talent Referral.

• Các khoản thưởng cho việc giới thiệu ứng viên sẽ không được chi trả nếu hợp đồng làm việc với ứng viên bị chấm dứt vì bất cứ lý do gì trong thời gian cam kết.

• Chính sách thưởng không áp dụng với các ứng viên đã từng được biết đến hoặc đã đăng ký tài khoản trên CareerBuilder Talent Referral vào thời điểm ứng viên được giới thiệu.

• Chương trình này không áp dụng đối với việc giới thiệu ứng viên là nhân viên nội bộ trong công ty.

• Số lượng ứng viên có thể giới thiệu là không giới hạn.

• Thông tin cung cấp trong quá trình giới thiệu ứng viên sẽ không được tiết lộ với bên thứ ba.

• CareerBuilder nắm toàn quyền cải thiện, sửa đổi, huỷ hoặc rút lại chương trình “Giới thiệu ứng viên” bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

• CareerBuilder không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay hư hại nào có thể xảy ra trong quá trình tham gia việc giới thiệu ứng viên.

• Người nhận thưởng đồng ý có trách nhiệm đóng các loại thuế phát sinh nếu có cho khoản thưởng nhận được.

• Việc thưởng tiền không được thay thế bằng các hình thức thưởng khác.

• Nếu một ứng viên được giới thiệu bởi hai người, người giới thiệu đầu tiên sẽ được xét nhận thưởng.

• Quyết định từ CareerBuilder là quyết định cuối cùng.