Hỏi đáp

1. Khi nào tôi sẽ nhận được khoản hỗ trợ?

Nếu ứng viên nhận việc từ ngày 01 đến ngày 15 của tháng (n), bạn sẽ nhận được khoản hỗ trợ lần 1 vào tháng n+2 và khoản hỗ trợ lần 2 vào tháng n+4.

Nếu ứng viên nhận việc từ ngày 16 đến ngày cuối cùng của tháng (n), bạn sẽ nhận được khoản hỗ trợ lần 1 vào tháng n+3 và khoản hỗ trợ lần 2 vào tháng n+5.

2. Hạn mức hỗ trợ bao nhiêu?

Hạn mức hỗ trợ tuỳ thuộc vào chức danh và cấp bậc của vị trí đăng tuyển. Mỗi vị trí được chúng tôi đăng tuyển lên hệ thống Talent Referral đều thể hiện mức thưởng phù hợp theo các quy định về giới thiệu ứng viên ban hành tại VPB FC từng thời kỳ.

3. Tôi cập nhật tình trạng ứng viên giới thiệu như thế nào?

Tình trạng ứng viên giới thiệu sẽ được cập nhật hằng ngày trên trang https://career.fecredit.com.vn/vi/referral. Ngoài ra, chúng tôi cũng có các chức năng nhắc nhở tự động về hộp thư cho anh/chị hằng tuần dựa vào thông tin các phòng ban mà anh/chị đặc biệt theo dõi.

4. Liệu công ty có quyền truy cập vào tài khoản mạng xã hội của tôi?

Công ty sẽ không có quyền truy cập vào tài khoản hoặc các thông tin đăng nhập của anh/chị. Anh/Chị sẽ toàn quyền quyết định giới thiệu ứng viên tới công ty. Vui lòng xem thông tin chi tiết trong chính sách bảo mật.

5. Trong trường hợp người quen của tôi được giới thiệu qua một đồng nghiệp khác, tôi cũng giới thiệu ứng viên cho công ty. Tôi có được nhận khoản hỗ trợ?

Trường hợp một ứng viên đạt tiêu chuẩn vào làm việc tại VPB FC được giới thiệu bởi nhiều người, ứng viên đó sẽ được tính là thành công cho người giới thiệu hợp lệ đầu tiên dựa trên thời gian nhận hồ sơ giới thiệu.

6. Tôi không giới thiệu được vị trí hoặc không thể giới thiệu ứng viên, tôi phải làm sao?

Hệ thống có thể bị lỗi trong một khoảng thời gian. Vui lòng thử lại sau đó. Nếu hệ thống vẫn bị lỗi, vui lòng gửi email về phongthuhutnhantai@fecredit.com.vn.

7. Tôi muốn xóa bài giới thiệu trên mạng xã hội. Tôi dùng trang Talent Referral để xóa bài được không?

Không được, bài giới thiệu chỉ có thể xóa trên các trang mạng xã hội (ví dụ khi chia sẻ bài trên Facebook, thì phải đăng nhập vào Facebook để xóa).

8. Làm thế nào để tôi xóa tài khoản của tôi?

Vui lòng gửi email về phongthuhutnhantai@fecredit.com.vn, chúng tôi sẽ xóa tài khoản của anh/chị.