Quyền riêng tư

Chính sách giới thiệu nhân viên của Công ty CareerBuilder giải thích các điểm chính của chương trình giới thiệu nhân viên. Chúng tôi tập trung vào nguồn ứng viên được giới thiệu vì tin tưởng rằng nhân viên của chúng tôi biết điều gì tốt nhất cho công ty. Chúng tôi muốn làm cho quy trình này trở nên rõ ràng và thuận tiện nhất có thể cho đội ngũ nhân viên của chúng tôi và những ứng viên được giới thiệu.

Phạm vi

Chính sách giới thiệu nhân viên được áp dụng cho tất cả nhân viên tham gia giới thiệu ứng viên cho các vị trí [tên công ty] đang có nhu cầu tuyển dụng.

Các yếu tố chính sách

Tiền thưởng giới thiệu nhân viên là gì?

Công ty sẽ thưởng cho các nhân viên khi giới thiệu thành công ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng. Nếu bạn bạn có người quen/bạn bè phù hợp với vị trí của [tên công ty], vui lòng giới thiệu đến chúng tôi. Nếu ứng viên được bạn giới thiệu được tuyển dụng thành công, bạn sẽ nhận được tiền thưởng. Tiền thưởng cho việc giới thiệu nhân viên tùy theo từng vị trí tuyển dụng.

Các quy tắc bổ sung cho phần thưởng:

• Tiền thưởng sẽ được thanh toán sau khi ứng viên trải qua giai đoạn thử việc và chính thức trở thành nhân viên.

• Số lần giới thiệu mà nhân viên cho các vị trí không giới hạn. Tất cả phần thưởng sẽ được thanh toán tương ứng cho các vị trí tuyển dụng thành công từ nguồn ứng viên được giới thiệu

• Nếu hai hoặc nhiều nhân viên giới thiệu cùng một ứng viên, chỉ người giới thiệu đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng nếu ứng viên được tuyển dụng thành công.

• Nhân viên giới thiệu ứng viên vẫn đủ điều kiện nhận thưởng trong trường hợp ứng viên được tuyển dụng vào thời điểm sau đó hoặc được tuyển dụng cho một vị trí khác.

Ai có thể tham gia chương trình giới thiệu nhân viên của chúng tôi?

Tất cả nhân viên đều có quyền tham gia vào chương trình giới thiệu của chúng tôi ngoại trừ:

• Quản lý cấp cao (Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành).

• Các Chuyên viên tuyển dụng/người quản lý tuyển dụng chịu trách nhiệm tìm kiếm ứng viên cho các vị trí mà họ đang tuyển dụng.

Lưu ý: Người quản lý tuyển dụng không được tham gia chương trình giới thiệu ứng viên cho vị trí tuyển dụng họ chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp. Tuy nhiên, họ có thể giới thiệu ứng viên cho một vị trí trong một bộ phận, văn phòng hoặc chức năng khác. Trường hợp ngoại lệ này không áp dụng cho giám đốc điều hành và quản lý cấp cao.

Đối tượng ứng viên nào có thể được giới thiệu?

Điều kiện để ứng viên có thể đủ tiêu chuẩn để nhận thưởng: Không tồn tại trong cơ sở dữ liệu hiện tại của công ty

Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra các vị trí tuyển dụng của CareerBuilder qua trang Talent Referral/ email. Cân nhắc sử dụng mạng xã hội và mối quan hệ của bạn để tìm kiếm các ứng viên được phù hợp.

Lưu ý rằng phần thưởng có thể phải chịu thuế. Vui lòng liên hệ nhân sự hoặc người quản lý chương trình giới thiệu của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Chúng tôi có thể thay đổi chương trình thưởng theo thời gian của để thêm các ưu đãi thú vị hơn. Chúng tôi cũng có quyền từ chối trao thưởng cho một số trường hợp nhất định nếu ứng viên được giới thiệu được đánh giá không phù hợp hoặc làm việc hiệu quả khi đã chính thức trở thành nhân viên của công ty. Chúng tôi sẽ thông báo rõ ràng và kịp thời mọi thay đổi.

Tất cả các nhân viên tham gia chương trình này/ứng viên được giới thiệu đều nhận được  cơ hội bình đẳng và không phân biệt đối xử. Các ứng viên được giới thiệu sẽ được ưu tiên xem xét trong quá trình tuyển dụng. Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các ứng viên sẽ được xem xét tương tự và sẽ hoàn tất quy trình tuyển dụng của công ty.