Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

OBJECTIVES: Enhance and create Data Mart Applications throughout responsible for the documentation, production support/ troubleshooting, and the release of multiple new initiatives

COMMUNICATION:

 • Internal: IT, Reporting, Data Warehouse, IT Projects Team and other related business units in VPB FC
 • External: Vendors/ outstaff

KEY RESPONSIBILITIES

Operation

 • Schedule ETL objects to ensure complete data availability,runtime and system performance
 • Tracking ETL jobs status, find out root cause if error and fix it in time
 • Handling issues related to data from local team and others departments
 • Receive data requests from local team and others departments
 • Review and tunning system (jobs, procedure, package, etl process…)

New request

 • Work with different stakeholders across divisions to integrate data sources and map data between data warehouses and data marts
 • Collaborate with business analysts, modelers & reporting specialists to implement & maintain data transformation successfully, including DQ and standards
 • Mentor and help develop technical competency of assigned team members
 • Define complex technical design/requirements for data marts projects
 • Collaborate with BUs to assess impact of changes on downstream with changing data mart design. Incorporate downstream needs in overall design
 • Perform necessary tuning of database and ETL systems and objects to ensure timing and performance goals are met.
 • Implement best practices within the team

Yêu Cầu Công Việc

 • Bachelor's degree in computer science, data management or related field​
 • Experience in receiving, analysing and consulting on business
 • Experience in traditional data warehousing/ ETL tools (DataStage, MS SSIS, ODI, Talend, Pentaho, ELK)
 • Experience in traditional Relational Database Management System (RDBMS) - Oracle/ MySQL/ PostgreSQL/ MS SQL Server
 • Expert command on PL-SQL & UNIX scripting
 • Ability with building and maintaining large data sets
 • Deep understanding of information security principles to ensure compliant handling and management of client data
 • Interest in cloud platforms such as: Oracle Cloud, AWS, Azure, Google Platform
 • Ability to work across structured, semi-structured and unstructured data, extracting information and identifying linkages across disparate data sets
 • Knowledge of datamart optimization methods and best practices
 • Knowledge of datamodel – Financial/ Sales/ Collection and reporting
 • Strong time management skill
 • Ability in working independently

Việc Làm Tương Tự

Chức Danh Nơi làm việc Lương Ngày Hết Hạn

Unit Head of Data Warehouse Management

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Cạnh Tranh Ngày Hết Hạn: 31/10/2022

Senior Reporting Specialist ( Facial Check & E-KYC)

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/08/2022

Data Analyst (Telesales Analyst)

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Cạnh Tranh Ngày Hết Hạn: 31/08/2022

Field Collections Quality Control Specialist

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Cạnh Tranh Ngày Hết Hạn: 31/08/2022

Senior Bancassurance Application Specialist

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/08/2022

Senior IT Project Coordinator - Digital Bank

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: 1,000 - 1,700 USD Ngày Hết Hạn: 31/12/2022

Data Warehouse Management Specialist (Oracle Golden Gate/ IBM Data Stage/ Oracle Data Integrator)

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Cạnh Tranh Ngày Hết Hạn: 31/08/2022

Assistant to Treasury Division Director

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/08/2022

Senior Project Manager

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Cạnh Tranh Ngày Hết Hạn: 30/11/2022

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Dữ Liệu Dịch Vụ Khách Hàng

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 30/11/2022

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.