Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

 • Drive the new acquisitions of credit cards by liaising with all relevant departments within FEC.  Be responsible for and contributing significantly to reach a new card acquisitions of target.

Thúc đẩy việc thu hút khách hàng thẻ tín dụng mới bằng cách liên hệ với các phòng ban liên quan trong FEC. Có trách nhiệm và đóng góp đáng kể trong việc đạt chỉ tiêu.

 • To develop new acquisition channels – either through digital means or through physical alternate distribution channels.

Phát triển các kênh thu hút khách hàng mới – hoặc thông qua phương tiện kỹ thuật số hoặc thông qua các kênh phân phối vật lý khác.

 • Own the new credit card sales targets across various product lines and regularly conduct sales promotions.

Đạt mục tiêu bán hàng thẻ tín dụng mới trên nhiều dòng sản phẩm và thường xuyên thực hiện khuyến mãi bán hàng.

 • Improvise and devise more efficient sales processes for credit card sales.

Cải thiện và đưa ra các quy trình bán hàng hiệu quả hơn cho việc bán thẻ tín dụng.

 • Track various fintech companies improvising sales efficiencies and explore possibilities of partnering with them for improving sales process efficiencies of all credit card product lines

Theo dõi các công ty Tài chính công nghệ đang cải thiện hiệu quả bán hàng và thăm dò các khả năng hợp tác với họ để cải thiện hiệu quả của quy trình bán hàng của tất cả các dòng sản phẩm thẻ tín dụng.

 • Track competition and maintain the product edge by continuously improving product features and benefits by liaising with product teams.

Theo dõi tình hình cạnh tranh và duy trì lợi thế sản phẩm bằng cách liên tục cải thiện các tính năng và lợi ích của sản phẩm thông qua việc liên hệ với các nhóm sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Post graduate in Business with a strong track record of at least 3-5 years in Card/ Payment roles.

Tốt nghiệp sau đại học với bảng thành tích nổi trội và ít nhất 3 - 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thẻ/Thanh toán.

A minimum of 6 years of relevant experience in cards and payment industry. Prior experience in managing new card sales, leading large teams as well as in managing cards product and portfolio is very highly desirable. Prior experience in large MNC banks such as Citibank, HSBC, Standard Chartered, ANZ etc or in large local banks such as Sacombank, Vietcom Bank etc is very highly preferred.

Ít nhất 6 năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực thẻ và thanh toán. Có kinh nghiệm quản lý bán hàng, lãnh đạo nhóm lớn cũng như quản lý sản phẩm thẻ và danh mục thẻ là những yếu tố rất được mong đợi. Có kinh nghiệm làm việc trong các ngân hàng đa quốc gia lớn như Citibank, HSBC, Standard Chartered, ANZ, v.v. hoặc các ngân hàng nội địa lớn như Sacombank, Vietcombank,v.v là một lợi thế

Deep and specialized knowledge of payments and cards business, have an in-depth understanding of card acquisition channels, sales productivity, card business financials, consumer preferences in card segment, should have experience in working with cross functional teams.

Có kiến thức chuyên môn sâu sắc về kinh doanh thẻ và thanh toán, có hiểu biết sâu sắc về các kênh thu hút khách hàng thẻ, năng suất bán hàng, kinh doanh thẻ tài chính, sở thích của người tiêu dùng trong phân khúc thẻ, nên có kinh nghiệm làm việc với các nhóm chức năng chéo.

Strong business acumen, a skilled people manager, highly skilled in relationship management.

Nhạy bén trong kinh doanh, có kỹ năng quản lý con người, quản lý mối quan hệ

Việc Làm Tương Tự

Chức Danh Nơi làm việc Lương Ngày Hết Hạn

Senior Bancassurance Application Specialist

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/08/2022

Sales Channel Coordination Specialist (Bancassurance)

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/08/2022

Translator/ Interpeter for The Expatriate Members ( Fluently in Both English and Japanese)

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/07/2022

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Phê Duyệt & Xử Lý Tín Dụng Sớm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/07/2022

Due Diligence Specialist

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/12/2022

Senior Brand Marketing Specialist

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/12/2022

Credit Assessment Specialist

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: 10 Tr - 20 Tr VNĐ Ngày Hết Hạn: 27/07/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ Ngày Hết Hạn: 27/07/2022

Sales Payment Support Supervisor

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/12/2022

Senior IT Business Analyst Specialist - Internal Application

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/08/2022

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.