Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

 • Thực hiện các phân tích và mô phỏng nhằm đánh giá và tính hiệu quả và khả thi của chiến lược đề ra

Prepare the analysis and simulation to assess the possibility and benefit that can be expected from the strategies.

 • Thiết lập các chỉ tiêu cần theo dõi đối với chiến lược/ chiến dịch của Trung Tâm, trình bày các chỉ tiêu và phân tích dưới dạng biểu đồ để theo dõi và đánh giá.

Identify metrics to track Center’s strategies/ campaigns performance, present the visualization of the data for assessment.

 • Thực hiện việc đánh giá hiệu quả thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả của các chiến dịch/ dự án

Ensure the regular performance review are carried out to enhance the efficiency of the campaigns/ projects

 • Theo dõi và cải thiện hiệu suất chiến dịch/ dự án khi chiến dịch/ dự án đã được bàn giao cho đơn vị kinh doanh, tham gia các hoạt động lên ý tưởng cho chiến dịch mới.

Track & improve the campaign performance once it has been transferred to BU &participate in brainstorming ideas for campaigns.

 • Theo dõi hiệu quả kinh doanh (của chiến dịch, sáng kiến, v.v.), thiết lập và phân bổ chỉ tiêu kinh doanh phù hợp

Advise on how to measure performance (of campaign, initiative, etc.), how to set and assign performance target appropriately

 • Giải quyết và trình đến các cấp thẩm quyền của phòng ban các vấn đề trong các chức năng được giao 

Resolving & escalating to authorities level departmental issues in assigned functions

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp.
 • other tasks assigned by line manager

Yêu Cầu Công Việc

 • Cử nhân với các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kinh tế hoặc Kế toán, Quản trị rủi ro hoặc bất kỳ lĩnh vực định tính nào

Bachelor graduate with majors: Business Administration, Finance, Economics or Accounting, Risk management or relevant majors.

 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong việc quản lý dự án/ tham gia dự án.

At least 02 years of experience in project management/ participation in projects

 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm thực tế liên quan đến phân tích dữ liệu, phát triển kinh doanh, phân tích kinh doanh hoặc nghiên cứu thị trường
 • At least 02 years of experience in fields related to data analytics, business development, business analysis or market research.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Việt – tiếng mẹ đẻ, Tiếng Anh: trôi chảy

Language requirements – Vietnamese – native, English – fluent

 • Kỹ năng Máy tính: kỹ năng Excel - quản lý dữ liệu lớn. SQL, SPSS, Power BI, hiểu biết nâng cao về xử lý và phân tích dữ liệu  

Computer Skills: skills in Excel – for managing large data. SQL, SPSS, Power BI, high level understanding of data processing & analytics

 • Giao tiếp và thuyết trình tốt

Good communication and presentation skills

 • Kỹ năng toán học tốt để thu thập, đo lường, tổ chức và phân tích dữ liệu

Strong mathematical skills to help collect, measure, organize and analyze data

Việc Làm Tương Tự

Chức Danh Nơi làm việc Lương Ngày Hết Hạn

Senior Bancassurance Application Specialist

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/08/2022

Sales Channel Coordination Specialist (Bancassurance)

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/08/2022

Translator/ Interpeter for The Expatriate Members ( Fluently in Both English and Japanese)

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/07/2022

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Phê Duyệt & Xử Lý Tín Dụng Sớm

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/07/2022

Due Diligence Specialist

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/12/2022

Senior Brand Marketing Specialist

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/12/2022

Credit Assessment Specialist

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: 10 Tr - 20 Tr VNĐ Ngày Hết Hạn: 27/07/2022

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Quá Hạn Qua Điện Thoại

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: 8 Tr - 20 Tr VNĐ Ngày Hết Hạn: 27/07/2022

Sales Payment Support Supervisor

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/12/2022

Senior IT Business Analyst Specialist - Internal Application

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/08/2022

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.