Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Mô Tả Công Việc

 • Quản lý các dự án vận hành được phân công bởi Giám Đốc Khối Vận hành/ Trưởng Phòng, hoàn thành các dự án đúng thời gian và ngân sách, bao gồm các tài liệu dự án

Manage multiple operational projects that dedicated by the Operations Division Director/ Department Head, delivering projects on time and on budget, including project documents

 • Hỗ trợ từ phía Khối Vận hành các dự án triển khai bởi các Khối khác trong công ty trong trường hợp dự án có liên quan đến hoạt động của Khối Vận hành

Support from Operations Division side projects established by other divisions in case the project relates to activities of Operations Division

 • Đảm bảo các dự án phù hợp với các sáng kiến ​​chiến lược, cung cấp thông tin cập nhật khi cần thiết cho nhà tài trợ/ ủy ban và đảm bảo có đủ nguồn lực

Ensure that projects remain aligned with strategic initiatives, providing updates as necessary to sponsor/ committees and ensuring adequate resources are available

 • Quản lý kế hoạch tổng thể cho các hoạt động liên quan đến kinh doanh để đảm bảo rằng các dự án vẫn phù hợp với các sáng kiến ​​chiến lược

Manage the overall plan for business related activities to ensure that projects remain aligned with strategic initiatives

 • Hợp tác với các khách hàng khác nhau để phát triển các mục tiêu cho các dự án quan trọng, thiết lập các quy tắc quản lý dự án bao gồm xây dựng kế hoạch / thời gian dự án, tạo điều kiện cho các cuộc họp dự án, v.v.

Partner with the various clients to develop objectives for key projects, stablishing project management disciplines including the development of project plans/timelines, facilitates project meetings, etc.

 • Làm việc cộng tác với các nhóm mở rộng để phát triển các kế hoạch dự án toàn diện dựa trên kinh phí được phê duyệt. Các kế hoạch dự án thường bao gồm: phạm vi, lịch trình, chi phí, chất lượng, vai trò và trách nhiệm, truyền thông, nhân sự, quản lý rủi ro và vấn đề. Có được cam kết với các kế hoạch

Work collaboratively with extended teams to develop comprehensive project plans based on approved funding. Project plans typically including scope, schedule, cost, quality, roles and responsibilities, communication, staffing, risk & issue management. Obtain commitment to the plans

 • Phối hợp và thúc đẩy hoàn thành thành công và kịp thời các dự án công nghệ để đạt được các mục tiêu kinh doanh, bao gồm cả việc xác định và giải quyết các rủi ro và các vấn đề, ảnh hưởng đến việc phân phối dự án

Orchestrate and drive the successful and timely completion of technology projects to achieve the business goals, including the identification and resolution of risks and issues, which impact project delivery

 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Phòng

Undertake other tasks assigned by Department Head

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính hoặc các ngành liên quan

Bachelor Degree in Economics, Banking, Finance or any related fields

 • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên từng làm việc trong ngành tài chính ngân hàng

At least 05 years’ experience, prefer candidate working in finance-banking industry

 • Có hiểu biết sâu rộng về việc thực hiện dự án ở các công ty tài chính tại Việt Nam

Deep understanding on how to deliver projects for Financial Institutions in Vietnam

 • Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, giao tiếp và kỹ năng đàm phán trong dự án

Excellent in planning, analyzing, communication & negotiation skills during project

 • Có khả năng làm việc với người nước ngoài trong môi trường đa văn hóa

Work well with expats, multi-cultural environment

 • Có khả năng áp dụng công nghệ vào các yêu cầu kinh doanh

Excellent on applying technology to the business requirements

 • Thành thạo kỹ năng tin học

Proficiency in computer skills

 • Tinh thần làm việc nhóm

Excellent in team-work

 • Khả năng làm việc dưới áp lực cao

Ability to work under high pressure

 • Thành thạo cả tiếng Việt và tiếng Anh

Fluent in both Vietnamese & English

Việc Làm Tương Tự

Chức Danh Nơi làm việc Lương Ngày Hết Hạn

Operation Manager - Risk Division

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Cạnh Tranh Ngày Hết Hạn: 31/01/2023

Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo Telesales Tài Chính

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 15/01/2023

Senior Customer Engagement Specialist (Digital Marketing)

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: 25 Tr - 30 Tr VNĐ Ngày Hết Hạn: 28/02/2023

Nhân Viên Thu Phí Thị Trường - Khu Vực Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: 12 Tr - 20 Tr VNĐ Ngày Hết Hạn: 30/12/2022

Nhân Viên Telesale Bảo Hiểm Sức Khỏe (Data có sẵn, Không tăng ca, Giờ hành chính, 100% Lương thử việc)

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: 9 Tr - 15 Tr VNĐ Ngày Hết Hạn: 22/12/2022

Senior Digital Product Management Specialist

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/01/2023

Senior Insurance Product Specialist

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/01/2023

Process Management Specialist

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/01/2023

Business coordinator (Risk Management Division)

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/12/2022

Chuyên viên kiểm soát chất lượng thu hồi nợ tại nhà

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 10/12/2022

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.