Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ khởi xướng các sáng kiến nhằm tăng trưởng các chỉ tiêu kinh doanh X-sell (số khoản vay, giá trị khoản vay, v.v.)

Assist in proposing initiatives to grow X-sell key performance metrics (loan accounts, loan amount, etc.)

 • Làm việc với Bộ phận Phân tích & Đánh giá Kinh doanh X-sell nhằm thực hiện các phân tích kiểm tra sơ bộ các giả thiết tăng trưởng

Work with X-sell Analysis & Insights Unit to conduct analyses to preliminarily test growth hypotheses

 • Thực hiện nghiên cứu phương pháp thực hiện sáng kiến (nội bộ thực hiện hay thuê ngoài, nếu thực hiện nội bộ, sử dụng phương pháp, công cụ nào)

Research methodology to implement initiatives (in-house or outsourced, if in-house, which methodologies & tools to use)

 • Tìm hiểu các quy trình, bộ phận liên quan và yêu cầu kĩ thuật liên quan đến triển khai sáng kiến (là đầu vào cho kế hoạch triển khai, đánh giá khả thi)
  Explore related processes, stakeholders and technical requirements in implementing the initiatives (as input for workplan and feasibility of the initiative)
 • Hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu đề xuất sáng kiến, bao gồm Đề xuất, Phân tích Lợi ích – Chi phí, Kế hoạch triển khai (chi phí thực hiện, thời gian thực hiện, đầu mục công việc cần hỗ trợ từ các phòng ban khác và các điều kiện cần thiết khi triển khai chiến dịch cho kinh doanh X-sell)
  Support by preparing materials to propose/ communicate the initiatives: Proposal, Cost – Benefit Analysis, Work plan (including but not limited to tasks that need support from other departments and necessary conditions when implementing campaigns for X-sell business)
 • Hỗ trợ hoạt động điều phối hợp tác cho các hoạt động/chiến dịch liên quan kinh doanh X-sell cụ thể như lên chiến lược, kế hoạch và thực hiện

Build/ develop X-sell business coordinating activities, including developing strategies, drafting plans and conduct implementation

Triển khai sáng kiến/ Implement the initiatives

 • Thực hiện đúng vai trò của bộ phận trong quá trình triển khai sáng kiến (vai trò trực tiếp thực thi, giám sát nhà cung cấp, hoặc giám sát triển khai)

Perform the department’s role in the implementation of the initiatives (executor role, vendor monitoring, or implementation monitoring)

 • Phối hợp với đội ngũ quản lý trong phòng ban nhằm lên ý tưởng, xây dựng quy trình thực hiện chương trình/ dự án              

Work internally with management level in the department to initiate, build process in executing campaigns/ projects

 • Đảm bảo sáng kiến được triển khai đúng theo phương pháp, phạm vi, và tiến độ đã được phê duyệt bằng cách theo dõi, làm việc thường xuyên với các bên liên quan (bên trong và bên ngoài tổ chức)

Ensure initiative’s implementation meets requirements regarding methodology, scope and timeline by constantly monitoring and working with stakeholders (both inside and outside the organization)

 • Lên kế hoạch và thực hiện công việc truyền thông cho các sáng kiến/ chương trình/ dự án liên quan trong Phòng

Plan and conduct communication task for initiatives/ campaign/ project of Department

 • Theo dõi hiệu quả kinh doanh (của chiến dịch, sáng kiến, v.v.), thiết lập và phân bổ chỉ tiêu kinh doanh phù hợp

Advise on how to measure performance (of campaign, initiative, etc.), how to set and assign performance target appropriately

 • Theo dõi và cải thiện hiệu suất chiến dịch/ dự án khi chiến dịch/ dự án đã được bàn giao cho đơn vị kinh doanh, tham gia các hoạt động lên ý tưởng cho chiến dịch mới.

Track & improve the campaign performance once it has been transferred to BU & participate in brainstorming ideas for campaigns.

 • Giải quyết và trình đến các cấp thẩm quyền của phòng ban các vấn đề trong các chức năng được giao 

Resolve & escalate to authorities level departmental issues in assigned functions

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp.
 • Undertake other tasks assigned by line manager

Yêu Cầu Công Việc

 • Cử nhân với các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kinh tế hoặc Kế toán, Quản trị rủi ro hoặc bất kỳ lĩnh vực định tính nào

Bachelor graduate with majors: Business Administration, Finance, Economics or Accounting, Risk management or relevant majors.

 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong việc quản lý dự án/ tham gia dự án.

At least 02 years of experience in project management/ participation in projects

 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm thực tế liên quan đến, phát triển kinh doanh, phân tích kinh doanh hoặc nghiên cứu thị trường

At least 01 year of experience in fields related to business development, business analysis or market research.

 

 • Ngoại ngữ: Tiếng Việt – tiếng mẹ đẻ, Tiếng Anh: trôi chảy

Language requirements – Vietnamese – native, English – fluent

 • Kỹ năng Máy tính: kỹ năng Excel, Powerpoint

Computer Skills: skills in Excel, Powerpoint

 • Kỹ năng làm việc nhóm

Team work skill

 • Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt, có khả năng duy trì các mối quan hệ quan trọng

Good communication and interpersonal skills, capable of maintaining strong relationships.

 • Có thế mạnh trong kỹ năng tổ chức và đa nhiệm

Strong organizational and multi-tasking skills

 • Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt

Good analytical and problem solving abilities

Việc Làm Tương Tự

Chức Danh Nơi làm việc Lương Ngày Hết Hạn

Trưởng Bộ Phận Bán Hàng Qua Điện Thoại

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp phát triển đối tác doanh nghiệp

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 30/06/2022

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG - TELESALE LƯƠNG CAO

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: 12 Tr - 20 Tr VNĐ Ngày Hết Hạn: 31/05/2022

Unit Head of In-House Bancassurance Telesales

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 30/06/2022

Sales Trainer/ Senior Sales Trainer

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 30/06/2022

Bancassurance Product Specialist

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: 18 Tr - 22 Tr VNĐ Ngày Hết Hạn: 30/06/2022

Assistant to Chief of Marketing Officer

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: 13 Tr - 17 Tr VNĐ Ngày Hết Hạn: 09/06/2022

Nhân viên Telesale (thu nhập cao, data có sẵn, không yêu cầu kinh nghiệm)

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: 12 Tr - 20 Tr VNĐ Ngày Hết Hạn: 20/06/2022

Nhân Viên Telesales (Data Khách Hàng Có Sẵn, Thu Nhập Cao)

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: 6 Tr - 20 Tr VNĐ Ngày Hết Hạn: 31/05/2022

Products Development Specialist - POS

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 31/05/2022

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.